Gió tháng năm

Gió tháng năm nghe oi nồng và gay gắt, những cơn mưa bất chợt đến và đi vội vã không đủ làm dịu mát cái nắng hạn của muôn loài...

Người theo dõi

 

©Copyright 2011 Cỏ May | TNB