Khúc Thuỵ Du (Tranh thêu)

Hãy nói về cuộc đời Khi tôi không còn nữa Sẽ lấy được những gì Về bên kia thế giới Ngoài trống vắng mà thôi Thuỵ ơi và tình ơi. Như l...

Sự hy sinh thầm lặng

Tranh của Albrecht Durer Đằng sau mỗi thành công luôn có một sự hy sinh thầm lặng, thậm chí phải từ bỏ cả đam mê lớn nhất trong ...

Người quan trọng nhất trong đời

Chuyện xảy ra tại một trường đại học. Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên, - "Tôi cùng mọi người thử một t...

Người theo dõi

 

©Copyright 2011 Cỏ May | TNB