Ảnh từ net Nó chừng bốn mươi, được sinh ra ở vùng quê, quanh năm tay lắm chân bùn, dốt đặc cán mai lại thêm xấu xí, nên chẳng ai...

Người theo dõi

 

©Copyright 2011 Cỏ May | TNB