Cõi lạ - Thơ Thu Nguyệt

Ảnh Cấn Đình Loan Trút tình vào chốn hư không  Ta như sợi chỉ đèo bòng treo chuông  Loay hoay giữa một con đường  Chuông không ai...

Người theo dõi

 

©Copyright 2011 Cỏ May | TNB