Thu sót

Lá đến vậy mà ai nào để ý Rụng bâng quơ mỗi chiếc đủ đau lòng Thông minh thế cùng dại khờ đến thế Đứng bên người tôi cứ nhớ mùa...

Người theo dõi

 

©Copyright 2011 Cỏ May | TNB