Không đề

Buồn bắt đầu từ hai vực mắt Rồi buồn bay lên đến ngọn cây Cây trút lá thả buồn xuống thấp Trả cho người chút gió heo m...

Người theo dõi

 

©Copyright 2011 Cỏ May | TNB